1:12 Honda RC211V Camel 2003 Decals (Tamiya)

1:12 Honda RC211V Camel 2003 Decals (Tamiya)

In Stock

Price: £9.08


Brand: Hobby Design
Hobby Design

Part No: HD04-0116


1:12 Honda RC211V "Camel" 2003 Decals (for Tamiya RC211V Kits)